2019

Jazz bez hranic

Zapsaný spolek JAZZ BEZ HRANIC je právnickou osobou se sídlem v Plzni, Litice, Štěnovická 9. Je registrován u Ministerstva vnitra pod č. j. VS/1-1/61755/05-R a má IČO 27008959.

Posláním spolku je sdružování a vzdělávání jeho členů, které směřuje k rozvoji hudebních aktivit, k pořádání kulturních akcí, spolupráci v rámci euroregionů i širší osvětové činnosti vedoucí k výchově a hledání příležitostí pro mladé muzikanty v Plzni a Plzeňském kraji.

Cíle spolku se uskutečňují organizováním setkání vlastních členů spolku, prezentací členů spolku na kulturních akcích a hudebních festivalech, podporou klasických i okrajových hudebních žánrů, aktivním organizováním kulturních akcí a hudebních festivalů a výchovou mladých hudebníků.

Členem spolku se může stát každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí s posláním spolku a bude se na jeho naplňování aktivně podílet a jejíž členství bude schváleno valnou hromadou.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, potvrzuje složení výkonného výboru a volí předsedu na období pěti let. Předsedou spolku je Dr. Ivan Slabý, který spolu s Ivanem Audesem a Evou Vlkovou tvoří výkonný výbor.

 

Charakteristika projektu

 

Mezinárodní hudební projekt JAZZ BEZ HRANIC patří mezi tradiční akce města Plzně a významně se podílí na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Je organizován spolkem Jazz bez hranic, které bylo založeno v roce 2005. Projekt je přeshraniční a zahrnuje mezinárodní jazzový festival a česko-německý hudební projekt pro mládež. Festivalu se účastní amatérské a profesionální jazzové soubory a sólisté nejen z českého a německého regionu, ale i špičkoví umělci z celého světa. Program pro mládež je zaměřen na interakci studentů sousedních regionů, na vytvoření společných hudebních těles v rámci jazzových dílen a na výchovně vzdělávací pořady. Celý projekt je koncipován jako neziskový a není udržitelný bez externího financování dotacemi z veřejných zdrojů, prodejem reklamy či sponzorskými dary.

Město Plzeň má v konání jazzových festivalů mnohaletou tradici. V minulých letech k této tradici významně přispěla agentura Triwoli pořádáním osmi ročníků Mezinárodního big bandového festivalu (1993-2000) a sedmi koncertů seriálu Jazz na divadle (2002-2005). Na aktivity agentury Triwoli od roku 2005 navázalo personálně i tematicky spolek Jazz bez hranic.

Mezinárodní festival Jazz bez hranic se koná každoročně, ale nemá stanovené pevné datum ani délku trvání. Vyvrcholení každoročního projektu je koncentrováno do několika dnů festivalu na přelomu října a listopadu, ale zároveň se ponechává volnost k produkci samostatných jazzových koncertů během celého roku.

Druhá část projektu, nazvaná "Jazz mládeži", plánovitě rozvíjí a prohlubuje spolupráci mezi studenty českých a německých  základních uměleckých škol a konzervatoří. Česko-německé jazzové dílny se pořádají v rámci jazzových festivalů i mimo ně. Jako učitelé jsou zváni renomovaní čeští i němečtí pedagogové. Jazzové dílny jsou platformou pro vytvoření studentských orchestrů, jejichž kvalita by se během trvání projektu měla neustále zvyšovat. Dobrým přikladem je Junior Guitar Big Band, který založil na jazzové dílně v Plzni světoznámý kytarista a skladatel z Regensburgu Helmut Nieberle. K dalším programům pro mládež patří jazzové semináře a zvláště pak představení "Jak se dělá jazz"  které si již získalo značnou popularitu mezi plzeňskými středoškoláky.

Plzeňský jazzový klub funguje ve spolupráci s Americkým centrem v Plzni od roku 2009. Jeho činnost je tematicky zaměřena na různá období vývoje jazzu, na jednotlivé vynikající interprety a příslušné jazzové styly. Prezentace je ve formě seminářů, zvukových zásnamů, filmů a videotechniky.

 

Mezinarodní spolupráce

 

Hlavním zahraničním partnerem projektu Jazz bez hranic je Jazz Cliub v Regensburgu. Spolek dlouhodobě spolupracuje s uměleckou agenturou Triwoli, Nadací 700 let města Plzně, Divadlem J.K.Tyla v Plzni a Plzeňskou konzervatoří. Smlouva o partnerství je podepsána i s německou  společností Jazz-and-More v Deggendorfu, PassauJazzFest v Pasově, Sing- und Musikschule v Regensburgu a rakouským INNtöne Jazz am Bauernhof v Diersbachu. K českým partnerům pak patří plzeňské společnosti Barfi Invest (Buena Vista Music Club), Městské kulturni středisko v Klatovech, agentura Jan Vimr v Rokycanech a od roku 2008 přibyly město a ZUŠ Třemošná a Centrum Bavaria-Bohemia v německém Schönsee. Podle možností se uzavírají při přípravě jednotlivých ročníků dohody i s dalšími důležitými partnery, kteří mohou podpořit projekt organizačně a hlavně pak finančně. K nim patří především Město Plzeň, Plzeňský kraj, Česko-německý fond budoucnosti, RWE Energie,, City Casino Plzeň, Plzeňská teplárenská , Komerční banka a další.

 

Přeshraniční význam projektu

 

Tento prestižní mezinárodní česko-německý  projekt by měl být spoluiniciátorem regionálně politické a kulturní přeshraniční spolupráce, jejíž kontinuita je v současné sjednocené Evropě předpokladem. Festivalová setkání především mladých českých, německých a rakouských hudebníků jsou základem budoucích společných aktivit. Jedním z obecných cílů projektu je přispět ke kulturnímu sblížení česko-německého  pohraničí a tím i k postupnému odbourávání jazykových bariér a sousedských zaujatostí. Meziregionální hudební spolupráce by pak měla směřovat k vytvoření podmínek pro vznik prestižního středoevropského jazzového festivalu.

 

Seznam interpretů a skupin, které u nás vystoupily a to nejen v rámci festivalu Jazz bez hranic

Veškeré kulturní akce spojené s letošním programem Jazzu bez hranic v přehledném seznamu

Nejnovější informace o kulturních akcích a koncertech, které pro Vás letos Jazz bez hranic připravuje

Kontaktujte nás, pokud se chcete podělit o Vase připomínky a dotazy ohledně Jazzu bez hranic

© 2017 Jazz bez hranic. Všechna práva vyhrazena.